FAKTURAHANTERING


Vi levererar allt ifrån tolkning av leverantörsfakturor till kompletta attestsystem. Eller varför inte automatisera hela fakturaflödet från inkommande leverantörsfakturor till utgående kundfakturor utan manuell handpåläggning som kuvertering, frankering etc.

Vi hanterar alla former av fakturor från pappersfakturor, pdf fakturor till e-faktura och EDI lösningar genom integration till ditt befintliga affärssystem. Vi arbetar med de flesta affärssystem på marknaden och erbjuder en garanterad kostnadseffektivisering oavsett storlek på företag.

Tjänster

Scanning  och tolkning

Ingen manuell kontering eller attestering på dokumentet.
Slipp ta extra kopior.
Mindre jobb med sortering i pärmar.
Mindre tid på tidskrävande återsökning av dokument.
Åtkomst till fakturaarkivet även utanför kontoret.
En  enkel knapptryckning sorterar leverantörsfakturor per:
 • Leverantör
 • Projekt
 • Resultatenhet
 • Etc.

Med tolkning som tillval:

 • Med tolkning som tillval slipper ni manuell stansning av leverantörsfakturor.
 • Nödvändig data fångas in från de scannade dokumenten.
 • Information kan även fångas in från andra filformat exempelvis PDF, XML, EDI och e-faktura etc. utan extra moduler i kundens affärssystem.
 • Automatisk validering och verifiering.
 • Ankomstregistreras med en preliminärkontering.

Elektroniskt attestflöde

Med komplettering av ett elektroniskt attestflöde kan ni:
 • Attestera fakturor oavsett var du befinner dig.
 • Minska risken för borttappade leverantörsfakturor.
 • Få full kontroll på vem som har fakturan.